Doortech hh115

HH115, với thiết kế đặc biệt của Nhật Bản, có móc treo có thể vượt qua động cơ, là sự lựa chọn tốt hơn cho phòng có cửa hẹp. Tất cả các phụ kiện tương thích đã được hiển thị trên TỜ “PHỤ KIỆN”

viVietnamese