Thông tin liên hệ

Địa chỉ

206/22 Đồng Đen,
Phường 14
Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

Giờ làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8am – 5pm
Thứ Bảy: 8am – 12pm
Chủ Nhật: Nghỉ

số điện thoại

083 2724011
090 458 7544

E-mail

anhkhoa.automaticsystem@gmail.com

Phản hồi cho chúng tôi