Cortech CT830E

  • Chức năng tự chẩn đoán ở cài đặt ban đầu
  • Tự động điều chỉnh Chiều rộng mở: từ 50% đến 100%
  • Bộ chuyển đổi DC 24V hiệu quả cao và ít ồn ào bao gồm hệ thống khóa electic được tích hợp sẵn.
  • Bộ điều khiển tự bảo vệ mạch
  • Giữ điện áp ổn định bằng SMPS (Nguồn cung cấp chế độ chuyển mạch)
  • Loại tệp đính kèm trực tiếp
viVietnamese