DEA STOP

Các DỪNG hàng rào điện là phù hợp để quản lý giao thông cường độ cao chảy và chu kỳ làm việc , và nó là giải pháp lý tưởng để đảm bảo an toàn và một dòng chảy giao thông thông suốt trong bãi đậu xe lớn và truy cập công nghiệp, thậm chí nhờ vào khả năng của mình để di chuyển thanh có một chiều dài lên đến 8 mét.

viVietnamese