DEA PASS

Rào cản cơ điện PASS là công cụ lý tưởng để quản lý an toàn luồng giao thông trong các khu vực đậu xe trong bối cảnh chung cư hoặc tư nhân với lối đi lên đến 5 mét. L’asta di PASS copre passaggi fino a 5 metri .

viVietnamese