Khóa chốt điện (S4A) BL C2001D

5 dòng Điện Bolt Lock Với cửa thông tin phản hồi và Hẹn Giờ
Tín hiệu Đầu Ra: cửa mở hoặc cửa đóng nhà nước phát hiện

Với điểm đầu ra, NC/COM

viVietnamese