DEA GULLIVER

Cổng trượt tự động GULLIVER được thiết kế để di chuyển thường xuyên các cổng công nghiệp rất nặng có trọng lượng lên đến 2500 kg.

viVietnamese